Over Ons

Wapen ter Laak

Ter Laak Heino B.V.

Transportbedrijf ter Laak is op 21 oktober 1965 als eenmanszaak opgericht door Olof ter Laak. In de beginjaren bestonden de activiteiten primair uit het onderhouden van een lijndienst tussen Heino en Zwolle en het vervoeren van melkproducten door geheel Nederland. Deze vervoersactiviteiten vonden plaats vanuit het woonadres aan de Woolthuisweg te Heino. In de loop van de jaren is de lijndienst Heino – Zwolle uitgebreid met een lijndienst op Raalte. Deze lijndienst werd destijds overgenomen van de Firma Doevelaar uit Raalte. Enkele jaren later werd er een lijndienst op Dalfsen overgenomen van de Firma Jans uit Dalfsen. Uit deze overname is een samenwerkingsovereenkomst met de Firma Steen uit Ommen ontstaan. Deze samenwerkingsovereenkomst is enkele jaren later ontbonden.

Bij het uitbreiden met deze lijndiensten kwamen ook de eerste personeelsleden in dienst. Per 22 maart 1984 is Jan-Han als medewerker in dienst gekomen. Na een periode van 3 jaar werd de samenwerking tussen vader en zoon op 1 januari 1987 omgezet van een eenmanszaak naar een V.O.F.

3,5 jaar na indiensttreding van Jan-Han is medio 1987 besloten om de transportactiviteiten uit te breiden met een opslagloods aan ’t Zeegsveld 3a. De dienstverlening van het transport werd verplaats van de Woolthuisweg naar ’t Zeegsveld. Na in gebruik name van de opslagloods is gestopt met alle lijndienstactiviteiten. Het transport was vanaf dat moment voornamelijk gericht op de werkzaamheden die voortvloeiden uit de productie van melkpoeder. Ook de op- en overslagactiviteiten waren hieraan verbonden. Verdere uitbreiding van de opslagcapaciteit heeft in Heino plaatsgevonden op 9 januari 1990 aan ’t Zeegsveld 3 en op 15 mei 2009 aan de C. Huygenstraat 7-9. De uitbreiding in Raalte aan de Kaagstraat heeft plaatsgevonden in het jaar 2000 en in het jaar 2002.

Op 1 juli 2015 zijn beide locaties aan ’t Zeegsveld verkocht en is er naast de bestaande opslagloods aan de C. Huygenstraat een nieuwe loods gebouwd als vervanging en uitbreiding van de verkochte loodsen. Deze nieuwe loods is ook op 1 juli 2015 in gebruik genomen. De opslagloodsen worden verhuurd voor productie-activiteiten en kantoorruimteverhuur. Daarnaast biedt onze verhuuractiviteit ook ruimte aan als garage- en als woonruimte. In de loop van 2010 zijn de transportactiviteiten en de op- en overslagactiviteiten ondergebracht in afzonderlijke BV’s.